Oświadczenie klubu WRKS Olimpia WArszawa

W związku z pojawieniem się na terenie naszego miasta plakatów zawierających treści homofobiczne, z wykorzystaniem herbu naszego Klubu, oświadczamy:
• Zdecydowanie potępiamy wszelkie tego typu działania.
• Nie wyraziliśmy zgody na wykorzystanie naszego herbu do tego typu akcji.
• Klub Sportowy WRKS Olimpia Warszawa w żaden sposób nie współdziała z organizatorami oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czyny nieznanych nam osób.
• Domeną naszego działania jest sport oraz szkolenie i wychowywanie młodych piłkarzy w duchu fair play.

Skomentuj